نمایش نوار ابزار
  • سنجاقک
  • دانشگاه پیام نور در مسیر پیشگیری
  • بهتر بدانیم
  • آیین درخت کاری
آخرین مطالب
زندگینامه حسن صادقی یونسی

زندگینامه حسن صادقی یونسی

در سال 1347 در محله تاریخی شهر فریمان(کوچه درخت توت)متولد شدم. پس از دو سال به محله کوچه گاراژ نقل مکان کردیم.تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان خسروانی و تحصیلات دوره راهنمایی را در مدرسه دکتر علی شریعتی و دوره متوسطه را در رشته اقتصاد در دبیرستان شهید بهشتی گذراندم. در سال 1360 برادرم در بستان در دفاع از مام…