نمایش نوار ابزار
  • سفر به منطقه رازو جرگلان
  • کارگاه
  • کنفرانس ملی
  • دکتر محسن صادقی محسن آباد
آخرین مطالب


بازدید از خانه کارآفرینی

بازدید از خانه کارآفرینی

درتاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ تیم سه نفره "تجربه زیسته"جهت مشاهدات عینی و بازدید ازدستاوردهای کارگاه تولیدات زیورآلات دست سازو تولید پوستین(فرش پوستین کویر و پادری و ...)دوخت کفش و کیف چرم گاو ... در روستای مرندیز بازدید نمودند.مهندس حیدری ؛با مجوزاز اداره میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی بجستان و استان فعالیتهای خلاقانه ای را در بخش یونسی(روستای مرندیز)صورت…عطار

عطار

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ (گرامی داشت روز عطار در کدکن) دوستداران میراث فرهنگی و صنایع گردشگری شهرستان فریمان شامل آقای مهندس شاملوییان؛مهندس پور رضا ؛ آقای حسن صادقی یونسی با گرایش های جغرافیا و پژوهش هنر در بخش کدکن از روستای رقیچه و درخت ۱۳۰۰ ساله آن بازدید نمودند.مقصد بعدی آنها *مجموعه تاریخی فرهنگی شیخ حیدر کدکنی ؛…