نمایش نوار ابزار
  • شهید رضا صادقی یونسی
  • قلعه باقرآباد#خراسان رضوی
  • باقر آباد قلعه تاریخی
  • چهلم روز
آخرین مطالبروستای چهاربست باغ

روستای چهاربست باغ

روستای بزرگ در آغوش کوهستان پر از صدای صوت قرآن؛مهربان؛خودمانی و پر از مهربانی


من سنگ صبورم

من سنگ صبورم

یادش بخیر توی افسانه های فریمانی که مادرم در زمستان های پر برف فریمان می گفت دختر قصه با دل پر غصه از پدر که راهی سفر بود تقاضای تهیه سنگ صبور می کرد... و در تنهایی اش و در دلتنگی اش با سنگ صبور حرف می زد ای سنگ صبور تو صبور یا دلکم ...... حالا بعد سالیان سال…