نمایش نوار ابزار
دسته: بازدیدهای علمی


نشست هم افزایی

نشست هم افزایی

نشست هم افزایی با عضو شورای اسلامی شهر نسر و شهردار منتخب شورای اسلامیشهر نسر کجاست؟

شهر نسر کجاست؟

نشست "تجربه زیسته" تیم ۵ نفره از شهرستان فریمان با سرپرست شهرداری (مهندس مرادیان )و شهردار منتخب شورای اسلامی شهر نسر (جناب مهندس دیدبان )و ریاست محترم شورای اسلامی شهر زیبای نسر(جناب آقای خوش) در تاریخ هفدهم اسفندماه به مدت…
خواف جزیره ناشناخته*

خواف جزیره ناشناخته*

جای در ایران سراغ دارم که جزیره ناشناخته است؛ هرچه بیشتر تلاش کنید بیشتر مسحور این کهن دیار می شوید... خواف (Khaf) یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در ۲۵۰ کیلومتری جنوب‌غربی مشهد است که در زمان تیموریان بیش از…


تشکر از عرب زوزنی

تشکر از عرب زوزنی

[caption id="attachment_3431" align="alignnone" width="217"] خواف[/caption] تشکر از نگهبان دلسوز و دوست داشتنی مجموعه مسجد ملک زوزن*