نمایش نوار ابزار
دسته: شعار سال


خوشا به حالت

خوشا به حالت

خوشا به حالت! ای روستایی…●♪♫ چه شاد و خرّم…●♪♫ چه با صفــایی…●♪♫ در شهرِ ما نیست؛ جز داد و فریاد!●♪♫ خوشا به حالت؛ که هستی آزاد…●♪کلاته سبز

کلاته سبز

روستایی که جاده آسفالته ندارد