نمایش نوار ابزار
دسته: زندگینامهتسلیت

تسلیت

درگذشت بزرگ‌خاندان حاج ابوالقاسم سلاطینی اسلامیه و جانباز شهید سردار جهادگر؛ حاج مرتضی بابای خراسانی به عموم اقوام و وابستگان تسلیت عرض می کنم


یادآوری ایام

یادآوری ایام

More than 45 years ago, in the city of Freeman, my mother was one of the few women who did modern-style sewing with a sewing machine. My father worked in architecture a ..Bonabi (building a bridge to the international road…کلاته سبز

کلاته سبز

روستایی که جاده آسفالته ندارد