نمایش نوار ابزار
دسته: دکتر احمدیان
تسلیت

تسلیت

و بشّر الصّابرین الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انّا للّه و انا الیه راجعون هر از گاه در گذر زمان و عبور بی صدای ثانیه ها، جرس کاروان از رحیل مسافری دیگر خبر می دهد. اندوه از دست دادن نا…


خبر این است:

خبر این است:

هوالباقی : خبر اینست : دکتر مهدی جهانی ثانی از دست رفت ؟ !!! سوگ فراق استاد گرانقدرگروه جغرافیا ؛ شادروان دکتر : * مهدی جهانی ثانی * رابه خانواده ارجمند مرحوم وهمکاران محترم گروه جغرافیا صمیمانه تسلیت و تعزیت…

کلاته سبز

کلاته سبز

روستایی که جاده آسفالته ندارد