نمایش نوار ابزار

شهر نسر کجاست؟

نشست “تجربه زیسته” تیم ۵ نفره از شهرستان فریمان با سرپرست شهرداری (مهندس مرادیان )و شهردار منتخب شورای اسلامی شهر نسر (جناب مهندس دیدبان )و ریاست محترم شورای اسلامی شهر زیبای نسر(جناب آقای خوش)
در تاریخ هفدهم اسفندماه به مدت یک ساعت در محل شهرداری تشکیل گردید.
محور گفتگوها :گردشگری و صنعت توریسم؛ژئوتوریسم؛و مباحث برنامه ریزی شهری؛مباحث ورزشی؛کارآفرینی؛ مباحث فرهنگ شهرنشینی؛…
مهمانان شامل: مهندس محمدپور؛مهندس صادق توکلی و دانشوران گرامی جناب حمید علامه؛مهندس علی شاملوییان و آقای حسن صادقی یونسی” تجربه زیسته”و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.
بازدید ازسیمای کالبدی و فیزیکی و محلات شهر و نیز بومگردی “حاج عطا” حسن ختام این فعالیت علمی و نشست هم افزایی محسوب می گردد.قابل ذکر است از سوی مولف کتاب”برگ زندگی”
و مدیر موسسه برگ زندگی؛برسم یاد بود یک جلد کتاب به میزبانان تقدیم گردید.1646766658506IMG_20211012_154810_551

دیدگاه ها

سوال امنیتی *