نمایش نوار ابزار

خوشا به حالت

خوشا به حالت! ای روستایی…●♪♫
چه شاد و خرّم…●♪♫
چه با صفــایی…●♪♫

۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۲۱.۱۶.۱۸
در شهرِ ما نیست؛ جز داد و فریاد!●♪♫
خوشا به حالت؛ که هستی آزاد…●♪

دیدگاه ها

سوال امنیتی *