نمایش نوار ابزار

ای دل ساده من

ای دل ساده من
به این جماعت دل خوش نکن؛
اینجا دنیای منفعت است!
توقع زیادیست کسی باشد
که تو را، “به خاطر خودت بخواهد
تو بالاتر از خدا که نیستی!
اینجا خدا را هم به خاطر وعده هایش می پرستند!InstaShot-۲۰۱۵۰۹۲۳-۱۳۰۹۳۴

دیدگاه ها

سوال امنیتی *