نمایش نوار ابزار

 

عرض ادب و ارادت ؛
دوست دیرینه جناب آقای

20150529_220915 صادقی عزیز ،
یکی از فرصت های خوب عمر من آشنایی با جنابعالی بوده است که سابقه ی آن به ربع قرن می رسد . از قِبل این آشنایی و دوستی چیزهای زیادی آموخته و خاطرات نابی اندوخته ام .
پیروزی و سربلندی در طی مسیر شکوهمند زندگی تان آرزوی من است .
دکتر مجتبی شادلو

دیدگاه ها

سوال امنیتی *