نمایش نوار ابزار

پذیرش مقاله در همایش ملی

به مناسبت هزارمين سال سفر ناصر خسرو، گردشگر و متفکر و بزرگ عالم اسلام به تون (فردوس)، دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن هاي ترويج زبان و ادب فارسي و جغرافيا و برنامه­ ريزي روستايي شاخۀ خراسان رضوي، بر آن شدند تا با همکاري ادارات و نهادهاي مردمي و محلي همايش ملّي “ظرفيت هاي گردشگري و توسعه فردوس” را در روزهاي 23 و 24 اسفند ماه 1396 در شهر فردوس برگزار کنند.
سه نفر از علاقه مند به کویر به شرح ذیل مقاله ای به این همایش ارائه نمودند و مورد پذیرش هیات داوران این همایش ملی واقع شد.
بررسی عوامل طبیعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری مناطق کویری
با تاکید برشهرستان فردوس

فرزانه نجفی زرمهری
عباس عشقی
حسن صادقی یونسی
از درگاه احدیت برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون داریم
اتحادیه انجمن های علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
انجمن دانشجویی جغرافیا پیام نور فریمان

IMG_20180301_171610_868

دیدگاه ها

سوال امنیتی *