نمایش نوار ابزار

۵ شهید در یک تصویر

IMG_20170212_212844

نفر اول شهید صحرابین و غلام فنایی نفر دوم ایستاده و سوم شهید رضا صادقی یونسی و کنارش شهید محسن قاضی زاده و …
و دبیر شان جناب محرابی و یقه سفید
حسین صادقی کاریز حاج محمد جان
نشسته غلام اتاقی و محمد سلیمانی و نوروزی و شهید رضا کرداری …احترامی وانبایی …ایستاده اخر میزبانی و زیبایی نادر…و جانباز پرویز اختیاری…اسماعیل ابراهیمی.مجید ایران زاد و عاملی و محمد پرورنده و جناب خاکسار و موسوی… و شهید جلیل محمودی

و دکتر باوفا وکابلی و زرین دست

دیدگاه ها

سوال امنیتی *