نمایش نوار ابزار

کاروانسرای قاسم آباد

شگفتانه های معماری و تکنیکهای بومی
و کاروانسرای بی نظیر در نگارستان یزدان(بجستان)

“تجربه زیسته” دکتر مهدی ضیایی و بازدید از روستاهای هدف گردشگری(قاسم آباد_مطرآباد_صلح آباد) بخش مرکزی بجستان*
در تاریخ بیست و یکم مردادماه ۱۴۰۱ در یک بازدید یکروزه تعدادی از دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری متشکل از
الف- سرکارخانم سمانه محمدی نژاد(مترجم زبان فرانسه_هنرمند صنایع دستی)
ب- دانشور ارجمنداکرم سلاطینی اسلامیه(مدرس رشته حقوق؛ )
ج-آقای دکتر مهدی ضیایی(متخصص زبان و ادبیات فارسی)
د- دانشور گرامی حسن صادقی یونسی(مدرس مدیریت گردشگری و جغرافیا)
با مساعدت شورای اسلامی روستای قاسم آباد(جناب آقای حسن شاه دوست)
از کاروانسرای تاریخی و بی نظیر قاسم آباد و قلعه تاریخی و کتابخانه روستا بازدید نمودند. بررسی چشم انداز روستا و سیمای کالبدی و فیزیکی و استماع “تجربه زیسته” دکتر مهدی ضیایی و معرفی جای نام شناسی منطقه؛از دستاوردهای این گروه محسوب می گردد.قابل ذکر است این جمع بزودی جهت آشنای با پدیده های جغرافیایی و تکنیک های بومی سفری به سایر نواحی بخش خواهند داشت.ضمنا مشخص گردید اهالی روستای قاسم آباد درصورت وجود مصالح مانند گچ و آجر قادر هستند تحت نظارت اداره میراث فرهنگی مرمت و استحکام بخشی به ابنیه تاریخی را بصورت فعالیت جهادی به سر انجام برسانند.شگفتانه های معماری*تکنیک ساخت حوض های نگهداری آب باران(آب انبار) و پیدایش سنگ آب ها و احداث قنات ها و طراحی و ساخت رباط قاسم آباد …فرسایش پوست پیازی در کارست ها و وجود کویر…و غار*…اما به نظر می رسد وجود کتابخانه ای خودگردان و خودکفا در یک محیط امن* با حدود پنج هزار کتاب برای اهالی روستای قاسم آباد در کنار کاروانسرا نکته در خور توجه است.

IMG_20220812_225530_455

دیدگاه ها

سوال امنیتی *