نمایش نوار ابزار

هفتمین کنفرانس بین المللی -اصفهان – ایران

در هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و وکاوی مدیریت در هزاره سوم که در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۸ در اصفهان برگزار می گردد.
مقاله :
سرکار خانم تکتم مقدسی فریمانی
جناب حسن صادقی یونسی
جناب دکتر علی اصغر کدیور
سرکار خانم دکتر مرضیه نوری
تحت عنوان :نقد و واکاوی دامداری های کوچک و نیمه صنعتی در اشتغال نواحی روستایی( نمونه موردی :بخش مرکزی  فریمان)
بصورت سخنرانی پذیرفته شده است.این افتخار بزرگ را به گروه جغرافیای پیام نور مرکز فریمان تبریک عرض می کنم.

f559784_IMG_20191112_230539_250

دیدگاه ها

سوال امنیتی *