نمایش نوار ابزار

ننه جان کی روضه داری؟

shahpasand_1

دو تا شاخه از درخت بید فرنگی و یک قوطی حلبی

ت تق تق   ت ت تق تق…… ایجاد صدای مخصوص و همسایگان متوجه می شدند منزل ما روضه خوانی است برای ابا عبدالله الحسین(ع)… خیلی ساده ….مثل حالا امکانات تلفن و پیام رسان ها نبود…

آرامش و صفا و صمیمیت بود …آخ ننه جان کی روضه داری؟

کی پیت حلبی را و ترکه  ها را بردارم…؟

دیدگاه ها

سوال امنیتی *