نمایش نوار ابزار

مهارت های زندگی

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی با همت انجمن علمی دانشجویی روانشناسی با هماهنگی هسته مشاوره پیام نور مرکز فریمان با حضور پر افتخار خانم دکتر شیما شهرکی  به منظور واکسینه کردن هرچه بیشتر دانشجویان در مقابل آسیب های اجتماعی  و نابهنجاری ها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان برگزار گردید.ریاست دانشگاه پیام نور مرکز فریمان جناب دکتر احمد فدوی،  گواهی حضور شرکت کنندگان در این کارگاه پرمحتوا را تایید و امضاء نموده اندو به عزیزان تقدیم گردیده است.

v816773_IMG_20191216_192448_186

دیدگاه ها

سوال امنیتی *