نمایش نوار ابزار

مقالات جغرافیایی -سال 1392

 

مقاله دبیر انجمن علمی جغرافیا دانشگاه پیام نور فریمان ( سرکار خانم فهیمه پورفراش زاده ) و مدیریت فرهنگی مرکز ( جناب آقای حسن صادقی یونسی ) با نام ارزیابی مخاطرات زیست محیطی نقش بز وحشی در توسعه بیابان زایی  در دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی – دانشگاه خوارزمی – تهران – ایران – آبان ۱۳۹۲ پذیرفته و در صفحه ۲۸۰ کتاب چکیده مقالات به چاپ رسید.

 

دیدگاه ها

سوال امنیتی *