نمایش نوار ابزار

قدرداني از دبير كانون محيط زيست پيام نور فريمان

IMG_0327

سجاد اسماعيلي هديه خود را از دست رياست دانشگاه پيام نور فريمان دريافت مي كند.

در اين مراسم خانم سكينه چاره ساز دبير انجمن جغرافيا و آقاي سجاد اسماعيلي در حضور رياست اداره محيط زيست فريمان با تقديم هديه از سوي شوراي فرهنگي مركزتشويق شدند.

دیدگاه ها

سوال امنیتی *