نمایش نوار ابزار

فریمان – گشت وگذار در خاطرات -حسن صادقی یونسی

فرهنگی و هنری
کسب مقام دوم در بخش پژوهش های قرآنی هشتمین دوره مسابقات (بخش اساتید و کارکنان) دانشگاه پیام نور کشور – با تحقیق تحت عنوان ” قرآن معجزه جاویدان ”
رابطه طرح تقویت بنیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز فریمان- 1382
مسئول تئاتر مراسم دهه فجر دبیرستان شهید بهشتی فریمان – 1372 الی 1376
شرکت درمسابقات منطقه ای تئاتر امورتربیتی استان خراسان (نویسنده و کارگردان تئاترپیرمرد موذن) 1366
عصو ستاد دومین جشنواره صحیفه سجادیه ویژه دانشگاهیان کشور – 1384
سرپرست سومین المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور (رشته کاراته) شهرکرد
بازیگر نمایش نامه (پیام جبهه) در هفته دفاع مقدس – 1365
نویسنده و کارگردان (مرد ژنده پوش) – دانشگاه پیام نور – 1379
دارای حکم قهرماتی رشته ورزشی فوتبال (عضو تیم آموزشگاه بهشتی) کسب مقام سوم – 1364-1365
همکاری با صدا و سیما و معرفی استعداد های فریمان از سال (رادیو و تلویزیون )- 1376-1397
سرپرست گروه های موسقی دانشجویی پیام نور خراسان در جشنوار های کشوری قزوین و زاهدان- 1383
رئیس اداره فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان – 1387-1397
عضویت در شورای فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فریمان (و ستاد جهیزیه )- 1377-1397
سرپرست تیم تئاتر (سراب) و شرکت در مرحله استان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- 1378
کسب مقام اول در مسابقات هنری دانش آموزی در شهرستان فریمان – 1365
سرپرست تیم قرآنی به مسابقات کشور اردبیل – دانشگاه های پیام نور کشور – 1374
کسب رتبه برتر مدیر فرهنگی در سال – 1390
دریافت تقدیر نامه از ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان رصوی در تاریخ – 20/6/1391
استاد مشاور کانون تئاتر پیام نور مرکز فریمان – 1396-1397
دبیر 4 دوره جشنواره ملی وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی ، پاره تن امام (ره) دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
عضو معتمدین معین و مشاور فرماندار در امور ایثارگران شهرستان فریمان
حضور در مسابقات منطقه ای تئاتر امور تربیتی استان خراسان به عنوان بازیگر – نمایش خیانت – 1365
عضویت در ستاد دو سالانه حمایت مطهر (دانشگاه پیام نور مرکز فریمان) – 1384

آموزشی
نماینده حفاظت آزمون دانشگاه پیام نور (آزمون دوره فراگیر) تربت جام – 1382
مدیر اداره آموزش دانشگاه پیام نور مرکز فریمان – 1374
تدریس دروس – جغرافیای کوچ نشین – مبانی علم جغرافیا – ویژگی های کشور های اسلامی – جغرافیای سیاسی – جغرافیای قاره ها – دانشگاه پیام نور 1383 و 1386 و …
مسئول دایره امتحانات ، نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور فریمان 1381
تدریس در آموزشگاه شهید مدرس فریمان (دروس جغرافیا) 1372
تدریس نقشه برداری جغرافیا در هنرستان حرفه ای امام خمینی (ره) 1372
تدریس جغرافیای اقتصاد ایران سنعت حمل و نقل – جغرافیای اقتصادی کشاورزی – پیام نور گناباد (یک ترم)
تدریس : دروس عکس های هوایی و ماهواره ای ، نقشه خوانی ، کارتوگرافی جغرافیای فرهنگی ، کارگاه برنامه ریزی روستایی و جغرافیای گرشگری ، در رشته جغرافیا و مدیریت گردشگری ، پیام نور مرکز فریمان
علمی
دعوت جهت شرکت در اولین هم نشست ملی باربوس ماهیان ایران – اهواز 21 – 20 دی ماه 1379
ارسال مقاله به پنجمین سمینار مهندسی رودخانه – اهواز 28 ایل 30 بهمن 1377
مشارکت در اولین کنفرانس بین المللی تاریخ ترکمن – با مقاله : ترکن قومی با سرنوشت پیچیده -1384
پذیرش مقاله آموزش از راه دور برای جانبازان و معلولان – تبیین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاه های باز – تهران – 2006
شرکت در نخستین سمینار سراسری ری شناسی – با مقاله ری در افسانه های فریمان – 1373
دعوت به اولین همایش اسلام و وتوسعه – تهران – دانشگاه – شهید بهشتی تهران – 1375
ارائه مقاله در همایش اسفراین و توانمندی های توسعه – شهریور 1377
چاپ مقاله (درخت توت) روزنامه 5 دی ماه 1372
دعوت اولین سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه تربیت مدرس) مهر ماه 1368
چاپ مقاله (بحران وضایعه فرسایش خاک) در روزنامه 25 آذر 1372
دعوت در اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور سازمان برنامه بودجه دفتر آموزش و خدمات مدیریت 12/7/1377
شرکت در سومین کنفرانس دانشجویی مهندس برق کشور (در بخش آموزش) – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – آبان 1379
دعوت در همایش (نگاهی به نو آوری ) در قالی بافی ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 10/9/1377
پایان نامه ارشد – تحت عنوان روند شهری شدن چشم انداز های روستایی – مطالعه موردی ، شهرستان فریمان ، استاد راهنما دکتر مهدی جهانی ، استاد مشاور دکتر سیدحسن مطیعی لنگردوی (آزاد شهر مشهد) 1376-1377
پایان نامه – تحت عنوان نقش عوامل ژئومدر فولوژیکی در آزمایش فریمان 1370-1371
استاد راهنما – دکتر محمد جعفر زمردیان – دانشگاه فردوسی مشهد
رساله دوره دکتری ph.d (درحال تدوین) اثرات کشت گلخانه ای در بهبود کیفیت زندگی روستائیان ، مورد مطالعه : بخش مرکزی شهرستان فریمان ، دکتر مهدی جهانی و دکتر هادی قنبرزاده
مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم دانشگاه شیراز تحت عنوان نقد واکاوی مدیریت منابع آب نواحی روستایی کویر بجستان بر پایه تکنیک های بومی – 1397
مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم دانشگاه شیراز تحت عنوان اثرات پیشرفت فناوری بر حوزه مدیریت منابع انسانی با تأکید بر مشاغل آزاد ، محمد جامی – حسن صادقی یونسی 1397
بررسی عوامل طبیعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری مناطق کویری – با تأکید بر شهرستان فردوس – اسفند 1396
استراتژی توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی با استفاده از الگوی تحلیل SOWT منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار ، حسن صادقی یونسی ، سکینه چاره ساز ، کویر دوشاخ 1395
فلدا و فلکرا(مالزیایی) الگوی در توسعه روستایی – حسن صادقی یونسی – حمید علامه ، ارائه شده در همایش ملی کار آفرینی – تایباد 1394
چاپ مقاله پسته در ادب فارسی ارائه شده در کنفرانس سال 1379 کرمان
ارائه مقاله تحت عنوان اثرات و پیامدهای خشکسالی در مناطق شمال شرق ایران با تأکید بر فریمان ، تربت جام ، حوریه سادات حسینی – حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، کنفرانس ملی – کرمان 1379
ارائه مقاله در سمینار بررسی مسائل جمعیتی خراسان ، با تأکید بر فریمان و تربت جام ، دانشگاه حکیم سبزواری (سبزوار 1373)
ارائه مقاله در سمینار آموزش و پرورش عشایر (شیراز 1382)
چاپ مقاله برق در ادب فارسی (جمله نامه پارسی سال ششم 1380)
مقاله در روزنامه قدس 1388
چاپ مقاله پسته در ادب فارسی جمله نامه پارسی ، مقاله مشترک حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، سال دهم – 1380
درومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی تهران ، مقاله تحت عنوان : ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ، نقش بز وحشی در توسعه بیابان زائی ، مقاله مشترک فهیمه پور فراش زاده – حسن صادقی یونسی ، صفحه 280 ، آبان1392
ارسال مقاله در سمینار ملی ساماندهی تحقیقات ، تهران 1379
ارسال مقاله به سمینار اسلامی مدرنیزم (پیام نور نیشابور )
حضور و ارسال مقاله به همایش سراسری تحول اداری (دانشگاه علوم پزشکی) بوشهر 1379
حضور و ارسال مقاله به همایش ملی عشایر و حفاظت از محیط زیست کشور در پرتو نظم و امنیت
نگاهی به روند مهاجرت و شهرنشینی با تأکید بر راه کارهای کاهش ، پژوهشگاه علوم انان و مطالعات فرهنگی ، حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، صفحه 82

اجتماعی:
دبیر هسته شهرشناسی فریمان و رابط مرکز خراسان شناسی – 1379
عضویت در شورای نام گذاری شهر قلندرآباد – 1381
عضو افتخاری جمعیت مصدومین سلاح های کشتار جمعی (تهران) – 1381

همکاری با مرکز خراسان شناسی جهت تهیه شناسنامه (آقا؛بی بی ،امامزادگان و …)

طراحی و برگزاری کرسی های نقد و نظر و باشگاه آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان بعنوان داور و مجری و امور اجرایی

مصاحبه با روزنامه خراسان و ایسنا و قدس …

طراحی و مدیریت وبلاگ های با موضوعات علمی

عضو شورای فرهنگی و ورزشی پیام نور فریمان

دیدگاه ها

سوال امنیتی *