نمایش نوار ابزار

فتح قله و کویرنوردی

آشنایی نمایندگان دانش آموزی آموزشگاه های شهرستان فریمان با رشته های تحصیلی متفاوت در خصوص کویر نوردی و غارنوردی و اکوتوریسم به مدت دو روز با حضور جناب مهندس عباس عشقی از فرهنگیان با تجربه بخش یونسی و جناب آقای حسن صادقی یونسی محقق و پژوهشگر جغرافیا برای اولین بار صورت پذیرفت.
بازدید از کاروانسرای و پل
و کمر زیارت و سکونتگاه تاریخی عمرانی
دوره صفوی و مقبره منسوب به حضرت یونس(ع) و مقبره ابوسعید ابوالخیر (مهنه)در حاشیه این برنامه علمی جلوه خاصی به این فعالیت داده بود.
مقصد نهایی این گروه بازدید از بزرگترین روستای خراسان رضوی(نسر)و زیارتگاه بزرگ بود…که با اقامه نماز و زیارت و پذیرایی فعالیت به اتمام رسید.

۲۰۱۸-۰۶-۲۵_۱۵.۳۵.۳۵۲۰۱۸-۰۶-۲۵_۱۵.۳۷.۱۸

دیدگاه ها

سوال امنیتی *