نمایش نوار ابزار

شرکت در همایش

…دبير اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي(روانشناسي دانشگاه هاي كشور) به همراه آقاي حسين خادم(رتبه 5 كنكور ارشد كشوري)، آقاي احمد يوسفي(رتبه 4 كنكور ارشد كشوري)،آقاي مهدي افضلي نيا(رتبه 18 علوم شناختي)،خانم سيما جوان محبوب(رتبه 23 مشاوره)،آقاي وحيد زارعي(رتبه 67 باليني كشور) در جمع صميمي اعضاي انجمن هاي علوم تربيتي،روانشناسي و مشاوره دانشگاه پيام نور فريمان حضور يافتند.در اين برنامه پرسش و پاسخ از رتبه هاي برتر صورت پذيرفت و شيوه مطالعه و تست زني و چگونگي استفاده از فرصت هاي طلايي به دانشجويان آموزش داده شد.قابل ذكر است دپارتمان تخصصي كنكور ارشد و دكتري علوم تربيتي و روانشناسي و مشاوره از همكاري رياست محترم دانشگاه پيام نور فريمان قدرداني نمودند.در این جلسه اقای حسن صادقی یونسی از نفرات برتر کنکور پرسش های پرسید که پاسخ های خوب عزیزان فضای علمی تری را رقم می زد.

دیدگاه ها

سوال امنیتی *