نمایش نوار ابزار

شادروان محمد رضا بابای خراسانی – رزمنده و ایثارگر متوفی (لودرچی)

download

بیمارستان آریا بستری بود رفتیم ملاقات ایشان. رضا بابای خراسانی روحش شد در سرودن شعر دستی به قلم داشت.

دانش آموخته رشته مدیریت بود.

دیدگاه ها

سوال امنیتی *