نمایش نوار ابزار

روستا یعنی ….

روستا یعنی جریان زیبای زندگی، تلاش بی وقفه، شاکر بودن و چشم به آسمان داشتن؛ روستا رگ حیات هر کشوری است؛ رگ هایی که خون تولید در آن جاری است و تداوم حیات هر روستا تضمینی است برای حیات کل کشور۲۰۲۰-۱۲-۳۱_۲۲.۳۱.۴۳

دیدگاه ها

سوال امنیتی *