نمایش نوار ابزار

دوره هاي اموزشي

i2g2_img_5576((شناسنامه آموزشی کارکنان))

اطلاعات فردی :                         نام و نام خانوادگی: حسن صادقي يونسي                                     مرکز/واحد:   فریمان        

                                                پست سازمانی :  رئيس اداره فرهنگي مركز                                      سابقه کار :24  سال

ردیف                            عنوان دوره میزان ساعت  تاریخ صدور                مرجع صادر کننده گواهی
1 دوره شناسنامه آموزشي پيوست 197 28/8/84 معاون دفتر تشكيلات وبودجه
2 دوره كار آفريني 50 5/3/90 مدير كل كار و امور اجتماعي استان
3 دوره راهبري كامپيوتر 38 30/2/86 شركت تعاوني طليعه فناوري
4 دوره كارگاه آموزشي روابط عمومي 24 29/11/86 دفتر تشكيلات و بودجه
5 دوره كارگاه آموزشي مديران فرهنگي 20 14/5/83 معاونت دانشجويي پيام نور
6 دوره شبكه هاي بي سيم 4 21/2/91 مجتمع انفورماتيك بين
7 دوره آموزش روابط عمومي 24 29/11/86 دفتر تشكيلات و بودجه
8 دوره دوره حكومت مهدوي 20 22/12/88 دانشگاه پيام نور استان
9 دوره آشنايي با انديشه هاي امام راحل(ره) 20 1/6/91 دانشگاه پيام نور خراسان
10 دوره فنون روايت گري 64 14/8/91 مدير كل بنيان شهيد
11 دوره ثبت اطلاعات در درگاه فرهنگي 8 11/5/92 پيام نور خراسان رضوي
12 دوره كارگاه آموزش فرهنگي 8 10/3/87 كميته آموزش و تشكيلات پيام نور
13 دوره سامانه كرسي آزاد انديشي 4 18/11/94 پيام نور خراسان رضوي
14 دوره آموزشي و توجيهي 8 24/2/90 بنياد شهيد استان
15 دوره رفع اشكال اتوماسيون 6 17/9/91 پيام نور خراسان رضوي
16 دوره پدافند غير عامل سايبري 6 6/8/94 استانداري خراسان
17 دوره كارگاه آموزشي مسئولان فرهنگي 8 1/8/82 پيام نور-معاونت دانشجويي
18 دوره آناليز نانو مواد 1 3 16/8/92 شركت بهين نانو صنعت آتيه اصفهان
19 دوره حفظ آتارتاريخي و توسعه توريستم 5 29/9/88 اداره كل ميراث فرهنگي
20 دوره شيوه هاي امنيت اطلاعات 6 11/10/91 دانشگاه پيام نور استان خراسان
21 دوره آشنايي با فناوري نانو 3 24/9/94 شركت بهين نانو صنعت آتيه اصفهان
22 دوره نانو كامپوزيت ها 3 24/9/94 شركت بهين نانو صنعت آتيه اصفهان
23 دوره آموزش كامپيوتر 26 1/8/74 پيام نور فريمان
24 دوره فرهنگ و مفاهيم قرآني 48 23/11/91 پيام نور استان

 

دیدگاه ها

سوال امنیتی *