نمایش نوار ابزار

در معبد علم

IMG_20210814_000015_312IMG_20210813_235956_431IMG_20210814_000007_306IMG_20210813_235951_596IMG_20210813_235946_662IMG_20210813_235941_783

در معبد علم ؛افراد سه دسته اند

گروهی دنبال نام

گروهی دنبال نان

ودسته سوم علم را برای علم می خواهند

 

دیدگاه ها

سوال امنیتی *