نمایش نوار ابزار

خوبی کن و فراموش کن

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و

سنجاب هایی کاشته شدندکه دانه هایی را مدفون کردند و

سپس جای مخفی آن را فراموش کردند.

خوبی کن و فراموش کن…

روزی رشد خواهد کرد.20060403(005)

دیدگاه ها

سوال امنیتی *