نمایش نوار ابزار

خانم دکتر اکرم سلاطینی اسلامیه

۲۰۲۰-۱۲-۳۱_۲۲.۳۲.۳۰

از کمبودهای روستا

از نداشته ها

و درد دل روستاییان دلگیر شده بود.می گفت محرومیت یک روستا به این بزرگی و نزدیکی شهر فریمان…

نقش من و ما چیست؟

دیدگاه ها

سوال امنیتی *