نمایش نوار ابزار

خاطرات …

دوره ابتدایی در مدرسه خسروانی(طالقانی)خاطرات مبارزه مرحوم آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را برای ملی کردن صنعت نفت آموزگاری به نام آقای شالچی با تمام ریزه کاری تعریف می کرد،ریاست مدرسه را جناب زیبایی عهده دار بود.
اهالی شهر فریمان شعار می دادند و کامیون روسی خاکی رنگ ژاندارمری در آن سو تر مراقب بود …مردم فهیم فریمان شاخه گل به سربازان و درجه داران می دادند. شعار جالبی می دادند تظاهر کنندگان برادر ارتشی چرا برادر کشی …یک روز تظاهرکنندگان جمعا رفتیم دانشگاه فریمان(آزاد ایران)خیلی دانشگاه برای من جالب بود ،همبستگی با دانشجویان و شعار های علیه بختیار…بختیار بختیار منقل بافور و بیار…بختیار بختیار مزدور بی اختیار…
یک جوان خوش صدایی از استقبال میلیونی برای ورود امام می گفت(با صدای بلند و آهنگین)و یک سری عکس از حضرت امام توی دستش …مردم هم می خریدند….راننده تاکسی معروف فریمان بخاطر خندان بودن و شوخ طبعی اش به نام گوهری برای آمدن امام از پاریس بصورت نمادین خیابان های اصلی فریمان را با جمعی از مردم تمیز و جاروب و آب پاشی کردند….قائمی فرد(کوتاه)از نماد فلزی تاج مانند فلکه امام رضا بالا رفت و تصاویر شاه و فرح و ولیعهد را به پایین کشید ….صدای تکبیر مردم بلند شده بود…الله و اکبر
خاطره :حسن صادقی یونسی

IMG_20180203_160945_958

دیدگاه ها

سوال امنیتی *