نمایش نوار ابزار

حسن صادقی یونسی

اجتماعی:
دبیر هسته شهرشناسی فریمان و رابط مرکز خراسان شناسی – 1379
عضویت در شورای نام گذاری شهر قلندرآباد – 1381
عضو افتخاری جمعیت مصدومین سلاح های کشتار جمعی (تهران) – 1381

همکاری با مرکز خراسان شناسی جهت تهیه شناسنامه (آقا؛بی بی ،امامزادگان و …)

طراحی و برگزاری کرسی های نقد و نظر و باشگاه آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان بعنوان داور و مجری و امور اجرایی

مصاحبه با روزنامه خراسان و ایسنا و قدس …

طراحی و مدیریت وبلاگ های با موضوعات علمی

عضو شورای فرهنگی و ورزشی پیام نور فریمان

دیدگاه ها

سوال امنیتی *