نمایش نوار ابزار

جمله ای برای تفکر

کلمات قصار

دیدگاه ها
  • مجید نجیب دونده پاسخ به دیدگاه

    علمی که دررفتارانسان تجلی پیدا نکند واورا به خدا نزدیکتر نگرداند قیل وقالی پیش نیست

  • مجید نجیب دونده پاسخ به دیدگاه

    علمی که دررفتار انسان تجلی پیدانکند واورا به خدا نزدیکتر نگرداند قیل وقالی پیش نیست


سوال امنیتی *