نمایش نوار ابزار

جلسه آموزشي تهديد ها و فرصت ها فضاي سايبري

959595

95

95

95

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز فريمان:

در هفته نيروي انتظامي جلسه آموزشي فضاي سايبري (فرصت ها وتهديد ها) با حضور جناب سرهنگ قرباني در محل سالن كنفرانس دانشگاه پيام نور برگزار شد.

تلاوت كلام وحي وسرود جمهوري اسلامي و خير مقدم جناب دكتر كديور رياست  محترم مركز صورت پذيرفت ودبيران تشكل هاي دانشجويي مطالب خود را بيان نمودند وفرماندهي نيروي انتظامي شهرستان فريمان به پاسخ به پرسش ها پرداختند.

قابل ذكر است رياست ومدير فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان مهمان در جلسه حضور داشتند.مجري اين جلسه آموزشي مدير فرهنگي پيام نور فريمان در پايان ضمن قدرداني از مدعوين اسامي دانشجويان فعال در برگزاري گرسي هاي آزاد انديشي را اعلام و از راه يابي اين عزيزان به مرحله كشوري (دانشگاه علامه تهران) قدرداني نمودند.

پذيرايي و اهداي شاخه گل به پرسنل نيروي انتظامي از سوي نماينده دانشجويان پايان بخش اين برنامه بود.

دیدگاه ها

سوال امنیتی *