نمایش نوار ابزار

بازدید از گمرک بین المللی دوغارون

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b1%db%b3_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b1%db%b8جمعی از دانشجویان رشته های تحصیلی گردشگری، جغرافیا، اقتصاد و شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از پایانه مرزی دوغارون بازدید علمی به عمل آوردند.

جمعی از دانشجویان رشته های تحصیلی گردشگری، جغرافیا، اقتصاد و شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از پایانه مرزی دوغارون بازدید علمی به عمل آوردند.

به گزارش تایبادخبر،  جمعی از دانشجویان رشته های تحصیلی گردشگری، جغرافیا، اقتصاد و شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از پایانه مرزی دوغارون که در حوزه شهرستان تایباد واقع شده است، بازدید علمی به عمل آوردند.

حسن صادقی یونسی،  رییس ادارفرهنگی دانشگاه پیام نور  مرکزفریمان هدف از این بازدید را آشنایی با نحوه کار پایانه و گمرک و ارتباط آن با اشتغال زایی و کار آفرینی و همچنین آشنایی دانشجویان با نقش پایانه مرزی دوغارون در اشتغال و اقتصاد منطقه بیان کرد.

دانشجویان پس از بازدید از قسمتهای مختلف ازقبیل سالن تجاری،مسافری و محوطه ترانزیت کالا و آشنایی با نحوه صدور پروانه تردد انواع کالا و تعرفه های گمرکی، پایانه دوغارون را به مقصد بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری تایباد ترک گفتند.

شهرستان تایباد در فاصله ۲۲۵کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۱۸ کیلومتری مرز ایران با افغانستان(مرزدوغارون) قرار دارد.
خبر ازحامد حق شناس

95

قابل ذکر است جناب دانشور و کلثومیان در حهت تحقق اهداف بازدید زحمت بسیاری متحمل شدند

دیدگاه ها

سوال امنیتی *