نمایش نوار ابزار

بازدید از کارخانه سیمان غرب آسیا

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز فریمان (۲۲ نفر) از مجتمع سیمان غرب آسیا به سرپرستی مدیر اداره فرهنگی این مرکز برگزار شد،
هدف از این بازدید یکروزه آشنایی با جدیدترین دستاوردهای عرصه علم و دانش در تولید محصولات صنعتی و نیز نحوه تاثیرگذاری نیروی ماهر و متخصص در اشتغال زایی و خودکفایی ملی بود؛در این بازدید مهندس کمالی جامی توضیحات جامعی در بخش آزمایشگاهی و تجهیزات دستگاه بیان نمود وخانم مهندس انفرادی در بخش شیمی و مهندسین ارجمند صمدی و رفیعی و هیات همراه در خصوص خط تولید از استخراج تا بسته بندی و در قسمت اتاق کنترل نیز مدیر بخش توضیحات کاملی را بیان کردند. در پایان بازدید شرکت کنندگان در بازدید توسط دانش آموختگان رشته جغرافیای ابدال آبادی پذیرایی شدند.

۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۱۸.۲۸.۱۵۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۱۸.۲۹.۵۸۲۰۱۸-۰۵-۱۶_۱۸.۳۱.۲۳

دیدگاه ها

سوال امنیتی *